Varför feminism?

Det här var tidigare ett inlägg men jag beslutade att lägga detta på en egen sida då jag uppdaterar den löpande, lägger till bra länkar och annat bra. De flesta av texterna här är skrivna utifrån mitt perspektiv som kvinna och är rätt tvåkönsnormativa. Jag ber om ursäkt för detta och vill poängtera att jag är medveten om att det finns många olika könstillhörigheter och att alla dessa bör ha lika rättigheter i samhället och världen.

Uppdaterad 2019-07-15

-------------------------

Varför är jag feminist?


När jag väl skärpt mig och blivit lite mer världsorienterad så var detta med feminism rätt självklart för mig.
Det finns så många olika förklaringar av vad feminismen är men det kan kort och gott kokas ner till följande:
"En ser att det finns orättvisor i samhället baserat på kön och en erkänner att kvinnor har en sämre ställning
En vill aktivt arbeta för att förändra detta och se till att det blir jämställt mellan könen."
Det var inte svårt för mig att faktiskt se att detta var en fråga jag brann för och dessutom en fråga jag ville arbeta för som konkret kunde förbättra världen. Detta eftersom vi faktiskt lever i en patriarkal värld vilket innebär att det normativa samhällssystem är det där män har makten inom politik, ekonomi samt inom religiösa och sociala sammanhang. 
Det skavde när jag växte upp och det skaver idag. Både för hur det inverkar på mig som kvinna men också för hur jag sett hur en patriarkal värld inverkar negativt på både män, kvinnor, transpersoner och icke-binära.
Idag kallar jag mig för intersektionell feminism för det finns alltid mer saker att kämpa för.
Vad innebär intersektionell feminism och hur katten fungerar det?


En utmärkt fråga!


Jag fastnade som sagt hårt för feminismen som redskap mot en jämställd värld. För notera, feminismen för mig är inte målet. Målet är en jämställd värld.
Men det finns så mycket mer att göra mer att bara se till att män och kvinnor har lika rättigheter. Framförallt så finns det fler än två könstillhörigheter och allas rättigheter måste ses över och faktiskt uppgraderas rätt rejält.


Sedan ville jag också kämpa för att motverka rasism, orättvisa samhällsstrukturer baserade på klass, sexualitet, religion… ja ni hör ju.


Och allt detta visade sig passa in under begreppet intersektionell feminism.

Rummet beskriver det väldigt bra så här:


"Intersektionalitet är ett teoretiskt hjälpmedel för att analysera och beskriva hur olika diskriminerande maktordningar/förtryck samverkar i ett samhälle. Begreppet myntades under 1980 talet och har sitt ursprung inom ”Black Feminism” då många rasifierade kände sig exkluderade ifrån den väldigt vita feminismen som ofta bara berörde medelklassen. Idag har begreppet börjat användas inom  feminismen då det är svårt att blunda för andra förtryck när en upptäckt sitt eget. Olika förtryck samverkar och i vissa fall förstärker varandra vilket betyder att vi behöver analysera hur tex könsdiskriminering hänger ihop med rasism osv."


I korthet handlar det om att analysera, diskutera och förbättra samt se hur saker hänger ihop. Allt detta för att kunna bygga en bättre värld där alla är inkluderade på bästa sätt.
Om detta är svårt?
Gudars ja! Jag känner mig aldrig så osmart som när jag upptäcker en ny aspekt av feminismen jag inte tänkt på.
Men det är lite av det fina med att jobba med feminism som redskap. Det är inte en färdig produkt utan en som hela tiden utvecklas. Och vill en hänga med blir en så mycket smartare.
Jag lär mig hela tiden saker och betraktar mig långt ifrån som en expert i ämnet. Men för mig idag så är det självklart att kritisera feminismen och hur vi inkluderar människor, vrida och vända på det och sedan kämpa på uppåt.


Feminism för mig handlar om att jag vill se en värld där vi inte lever efter patriarkala strukturer.
Några (långt ifrån alla) saker jag vill ska hända är:
Jag vill att kvinnor ska kunna klä sig hur de vill, se ut hur de vill och kunna gå ute på kvällarna själva utan rädsla för att bli våldtagna.
Jag vill att det blir så självklart att det finns fler än bara två könstillhörigheter och att alla har samma rättigheter
Jag vill att det inte ska göras skillnad mellan könstillhörigheter när det gäller rättigheter, lön, privilegier och arbeten.
Jag vill att samhället ska gå bort från traditionella könsroller och börjar analysera och se hur mycket av vårt beteende idag som faktiskt inte är naturligt utan beror på normer och roller vi fått nedtryckta i halsen sedan vi var barn.
Jag vill att män ska kunna gråta öppet, ha kjol, ha smink, vara sig själva utan att tvingas in i en machoroll som enbart belönar aggressivitet och sexistiskt beteende.
Jag vill se att vi arbetar mot de strukturer som drabbar rasifierade personer i form av rasism och diskriminering.
Jag vill att vi ska jobba stenhård mot den diskriminering och förföljelse som drabbat HBTQ+-personer idag. 

Vi har inte ett jämlikt samhälle eller en jämlik värld och jag vill jobba med hela mitt hjärta för att det ska bli så. På de sätt jag kan. Jag kommer att vara arg ibland men jag vill främst arbeta med att påverka, föreläsa och lyfta orättvisor jag ser och ge konkreta verktyg för att ändra dessa.


Jag har hjärtefrågor som jag lägger lite extra krut på men det går inte att utesluta vissa frågor och diskriminerade gruppers kamper som oviktiga.
Det är enligt mig en omöjlighet att enbart kämpa för en fråga eftersom ingen är fri förrns alla är fria.


Så varför är jag inte jämställdist? Är inte det samma sak som feminism?

Close but no cigarr. Att säga att man är jämställdist är att säga att man tror på jämställdhet för alla människor men man vill inte kalla sig feminist. Det är inte samma sak som feminism eftersom det innehåller en stor dos världsförnekelse.
Att säga att man är jämställdist är en feg utväg där man passivt kan klappa sig själv på axeln och säga att man tror på jämställdhet för män och kvinnor utan att vilja inse att kvinnor faktiskt har det sämre i världen.
Det är dessutom en form av ideologi som slår fast hetronormer och könsroller ännu mer och gör att det blir svårare att bryta ner de murar som finns i samhället mellan könen. Vissa kallar det rättvist, jag kallat det idioti.
En del säger att de kallar sig jämställdister för att de inte vill bli förknippade med manshatande, rabiata feminister men det är enligt mig inte en legitim orsak.
Jämställdism visar kort sagt en skrämmande brist på verklighetsuppfattning och även hur påverkade vi faktiskt blir av de normer och samhällskrav som vi får ta del av varje dag.
Och vi ska inte ens nämns det faktum att den ofta sätter männen i en offerroll och skyller mycket av orättvisorna på kvinnorna... Give me a fucking break.

Genusfolket och Politism har skrivit en mycket bra serie om just jämställism och Per Ström som jag rekommenderar att läsa.

Vad säger Jämställdismen del 1
Vad säger Jämställdismen del 2
Vad säger Jämställdismen del 3

Handlar inte feminismen om att förtrycka män?

Nej.


Hatar du som feminist alla män?

Suck. Nej jag hatar inte män. Däremot tycker jag extremt illa om män som beter sig som rövhattar och är sexister på grund av att de inte tänker eller låter blir att ifrågasätta dåliga sedvänjor och samhällsnormer som gör att de har de bättre eller kan bete sig hur de vill.
Jag vet att det finns väldigt många bra män därute precis som det finns bra kvinnor som aktivt arbetar för feminism och de ska ha all creed i världen.
Att se att kvinnor har det sämre och att vilja förändra sitt handlingssätt när man är i en priviligierad ställning är svårt men inte omöjligt. Samhället vi har idag och patriarkatet är inte männens fel men det är deras ansvar att vara en del av förändringen eftersom de i dagsläget sitter på mest makt.


Men MÄNNEN då? De stackars drabbade männen!!

Åh dubbelsuck. Jag ger faktiskt blanka katten i om en, tre eller femtio män tar illa upp och känner sig kränkta för att jag påpekar att vi lever i en ojämställd värld.
Och jag skulle vara rik som ett troll för varje gång jag hört argument som:
"Men JAG är ju en snäll kille"
"Jag känner massor av kvinnor som inte alls är förtryckta"
"Män far faktiskt också illa, jag kämpar för männen"
"Vi måste ta hänsyn till männen!"


Att komma dragandes ovanstående argument och säga med att vi måste ta hänsyn till männen och inte dra alla över en kam är ett utmärkt sätt att inte bara förminska kampen för kvinnors rättigheter utan också att flytta fokus till de män som inte gör ett skit för att bidra till jämställdheten utan bara drar ner hela kampen.
Jag har inte mycket till övers för gnälliga män eller gnälliga personer överlag som tycker att jag är ond och elak för att jag slår på männen och deras privilegierade ställning.
Sitt ner och håll käften är mitt svar. Eller börja göra skillnad.

Jag vill hellre lägga min energi på de bra och awesome personer som kämpar med mig.
Dessutom… det lilla faktum som ingen tänker på är att män drabbas i allra högsta grad av patriarkala strukturer och ojämställdhet. Detta i form av en omöjlig machoroll och icke-existerande hantering av känslor för att nämna några saker.

Att ändra på könsroller och strukturellt förtryck som även drabbar män är en viktig del i feminismen för mig och väldigt många andra.
Min vän Kalle har gjort en väldigt bra utställning som heter “Jag gråter bara i kavaj”. Du som man, titta på den och fundera över när du sist grät och verkligen tillät dig själv att känna. På ett ställe som inte var begravning eller sport.


Men hur är det med detta med manshat? Det är väl lika illa som kvinnohat?

Igen, close but no cigarr. My Gerdin har skrivit ett väldigt bra blogginlägg som tyvärr är nedtaget. Men bilden över vad som skiljer manshat mot kvinnohat finns kvar!


Bild: My Gerdin

Sammanfattningen är ungefär så här: Ja manshat finns men det är en reaktion på hatet mot kvinnor.
Det är inte så konstigt att en som kvinna blir rätt anti mot män som behandlar en illa och dessutom förnekar att det som de gör skulle vara en del i ett större strukturellt förtryck.
Jag vill även lägga till att det är ett väldigt tydligt flyktbeteende att ge kvinnor som pekar ut mäns dåliga beteende stämpeln manshatare och på det sättet låta bli att ta till sig all kritik.


Bra feministiska hemsidor/facebooksidor, med allt från HBTQ+ fokus, flersamhet, etniskt mångfald och allt däremellan (Jag har inte läst allt på sidorna så om något skaver säg till!):

Allt vi inte pratar om

Bilders makt- En kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Everyday Feminism


Feminist Current

Feminist Frequency

Golden Feather Initiative

Indian Country Today


Make Equal

More than two


Rummet- En plattform för samtal, diskussion och analys för rasifierade feminister och antirasister.

Supersnippan


Till sist, för att en bild säger mer än tusen ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar